Thursday, April 8, 2010

Mighty Mouse - Náhrada / Replacement

Již docela dlouho jsem nebyl spokojen s Mighty Mouse, p�"edevším p�"i rolování. Dlouho jsem vybíral náhradu, až jsem si po�"ídil Genius Navigator 525 Laser. Video jsem natáčel nan�:kolikrát, takže jsem se občas opakoval. Bohužel imovie neumož��uje snadno vyst�"íhnout část videa, u n�:hož je odd�:len zvuk (kvůli záb�:rům obrazovky). Doufám, že to tedy omluvíte. I was not very happy with Mighty Mouse for a long time, especially with scrolling. I was looking for a replacement long until I bought Genius Navigator 525 Laser. I recorded this video in more times, so I repeated sometimes what I have said already. Unfortunately, it is not possible to easily cut out a video part in imovie when the sound is detached (because of screen cast). I hope you will excuse it.
Read More... [Source: YouTube Videos tagged with mighty mouse]

No comments:

Post a Comment